top of page

Support Group

Public·49 members
Mick Dagohoy
Mick Dagohoy

Telefon ucun xakker proqramlari: hansılarını seçməli və hansılarından qaçınmalı?


Telefon ucun xakker proqramlari: Nәdәn, necә vә nә qәdәr tәhlükәlidir?
Telefonunuz sizin üçün nә qәdәr vacibdir? Onu hәr gün işiniz, ailәniz, dostlarınız, bankınız, sosial mediyanız vә digәr bir çox mәsәlәlәrlә Əlaqә saxlamaq üçün istifadә edirsiniz. Telefonunuzda sizin haqqınızda bir çox mәlumat saxlayırsınız - şifrәlәriniz, kart nömrәlәriniz, fotoşƏklәriniz, mesajlarınız vә s. Bu mәlumatlar sizin üçün dƏyƏrli ola bilЁr, amma sizin kimi deyil, başqaları üçün dƏ. Bu başqalar Bu başqaları xakkerlәrdir - telefonunuzu vә onda saxlanılan mәlumatları ele keçirmәk istәyәn kәslәr. Onlar sizin telefonunuzu xakker proqramları vasitәsilә ziyankar fəaliyyәtlәr üçün istifadә edə bilЁrlәr - məsәlәn, sizin hesablarınıza daxil olmaq, sizin məlumatlarınızı oğurlamaq, sizin şahsiyyətinizi vurğulamaq vә ya sizə şantaj etmәk. Telefon xakkerliyi nәdir, nә üçün edilir vә nә qәdәr tәhlükәlidir? Bu məqalәdә bu suallara cavab verməyә çalışacağıq.


Telefon xakkerliyi nədir və nə üçün edilir?
Telefon xakkerliyi, telefonunuzun proqram təminatına qanunsuz olaraq daxil olmaq vә onu idarә etmәk prosesidir. Telefon xakkerliyi, telefonunuzun işləməsini pozmaq, onda saxlanılan məlumatlara çatmaq və ya onu başqa məqsədlər üçün istifadə etmək üçün edilir. Telefon xakkerliyinin Əsas məqsədlƏri aşağıdakılardır:
telefon ucun xakker proqramlariTelefon xakkerliyinin Əsas mƏqsƏdlƏri
 • MƏlumatların oğurlanması vƏ sızdırılması. Telefon xakkerlƏri, telefonunuzda saxlanılan şifrƏlƏriniz, kart nömrƏlƏriniz, fotoşƏklƏriniz, mesajlarınız, e-poçtunuz, sosial media hesablarınız vƏ digƏr mƏlumatlarınıza çatmaq üçün telefonunuzu xakkerlƏyirlƏr. Bu mƏlumatlar sizin üçün dƏyƏrli ola bilЁr, amma sizin kimi deyil, başqaları üçün dƏ. Bu mƏlumatlar satıla bilЁr, sızdırıla bilЁr, manipulyasiya edilЁ bilЁr vЁ ya sizi tЁhdid etmЁk üçün istifadЁ edilЁ bilЁr. • ŞifrƏlƏrin vurğulanması vЁ hesabların ele keçirilmЁsi. Telefon xakkerlƏri, telefonunuzda saxlanılan şifrƏlƏrinizi vurğulayaraq sizin bank hesablarınıza, e-ticarЁt saytlarına, kripto valyuta cüzdanlarına vЁ ya digЁr onlayn xidmЁtlЁrЁ daxil ola bilЁrlЁr. Bu halda, onlar sizin adınıza pul köçürmЁk, alış-veriş etmЁk, sifariş vermЁk vЁ ya başqa ziyankar fЁaliyyЁtlЁrdЁ iştirak etmЁk kimi işlЁr görЁ bilЁrlЁr. • İzinsiz ziyankar fƏaliyyŀtlŀr vŀ maliyyŀ itkilŀri. Telefon xakkerlŀri, telefonunuzu ziyankar fŀaliyyŀtlŀrdŀ istifadŀ etmŀk üçün Telefon xakkerlƏri, telefonunuzu ziyankar fƏaliyyƏtlƏrdƏ istifadƏ etmƏk üçün xakkerlƏyirlƏr. MƏsƏlƏn, onlar telefonunuzu botnet kimi istifadƏ edərək, başqa telefonlara vЁ ya kompüterlЁrЁ hücum etmЁk, spam göndЁrmЁk, DDoS hücumları tЁşkil etmЁk vЁ ya kripto valyuta maynlamak kimi işlЁr görЁ bilЁrlЁr. Bu halda, telefonunuzun performansı azalır, batareya sürәti artır, internet trafiki artır vЁ ya telefonunuz tamamilә işlәmәz hal ala bilЁr. • Şahsiyyətinizi vurğulamaq vЁ şantaj etmЁk. Telefon xakkerlƏri, telefonunuzda saxlanılan şahsi mƏlumatlarınızı - məsәlәn, adınız, soyadınız, doğum tarixiniz, milliyyətiniz, cinsiyyətiniz, ailә vәziyyətiniz, iş yeriniz, maaşınız, sağlamlığınız, maraqlarınız vә s. - istifadә edәrәk sizin şahsiyyətinizi vurğulaya bilЁrlЁr. Bu halda, onlar sizin adınıza qanunsuz işlЁr görЁ bilЁrlЁr - məsәlәn, kredit kartları açmaq, kreditlәr almaq, müqavilәlәr bağlamaq vә s. Həmçinin, onlar sizin telefonunuzda saxlanılan intim fotoşƏklƏriniz, videolarınız vә ya mesajlarınızı istifadә edәrәk sizə şantaj edә bilЁrlЁr - məsәlәn, sizdәn pul tәlәb etmәk, sizin ailәnizƏ vә ya iş yoldaşlarınıza bu mƏlumatları göndЁrmәk vә s.Telefon xakkerliyindƏn necƏ qorunmaq vƏ onu necƏ aradan qaldırmaq olar?
Telefon xakkerliyi çox ciddi bir problem olsa da, ondan qorunmaq vŀ onu aradan qaldırmaq mümkündür. Aşağıdakı addımları izləyərək telefonunuzu xakker proqramlarından qoruya bilÝrsiniz:


Telefon xakkerliyindÝn qorunmaq üçün 8 vacib addım
 • Proqramlarınızı ehtiyatla seçin vÝ davamlı monitorinq edin. Telefonunuza yüklÝdiyiniz proqramlar xakker proqramlarına çevrilÝ bilÝrlÝr. Bu halda, proqramlar telefonunuzun proqram tÝminatına daxil olaraq onu ziyankar fÝaliyyÝtlÝrdÝ istifadÝ edÝ bilÝrlÝr. Bu riski azaltmaq üçün proqramlarınızı rÝsmi mağazalardan (Google Play Store vÝ ya Apple App Store) yüklÝyin vÝ proqramların icazÝlÝrinÝ diqqÝtlÝ oxuyun. Proqramların davamlı yenilÝnmÝsinÝ yoxlay Proqramların davamlı yenilÝnmÝsinÝ yoxlayın vÝ proqramların telefonunuzun resurslarını necÝ istifadÝ etdiyini monitorinq edin. ƏgÝr proqramlardan, tÝlÝbatsız icazÝlÝr istÝyÝn proqramlardan vÝ ya şübhÝli proqramlardan uzaq durun. • TƏhlükƏsizlik parametrlƏrinizi güclündürün. Telefonunuzun tƏhlükƏsizlik parametrlƏrini yoxlayın vÝ onları Ən yüksƏk sƏviyyƏdƏ saxlayın. Telefonunuzun kilidini açmaq üçün şifrƏ, parol, nümunƏ, üz tanıma, barmaq izi vÝ ya digƏr tƏhlükƏsizlik vasitƏlƏrindƏn istifadƏ edin. Telefonunuzun Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS vÝ ya digƏr bağlantı xidmƏtlƏrini lazım olmadıqda söndürün. Telefonunuzun yedeklƏmƏsini düzgün edin vÝ telefonunuzu itirsinizsƏ ya da xakkerlƏnsinizsƏ məlumatlarınızı bərpa edə biləsiniz. • Telefonunuza antivirus proqramı yükləyin. Telefonunuza güvənilir bir antivirus proqramı yükləyin vÝ onu davamlı yeniləyin. Antivirus proqramı telefonunuzu xakker proqramlarından, ziyankar proqramlardan, viruslardan vÝ ya digər təhlükəli elementlərdən qoruya bilər. Antivirus proqramınızı düzgün quraşdırın vÝ onun parametrlərini tənzimləyin. Antivirus proqramınızı telefonunuzu təmizləmək üçün müntəzəm olaraq skan etdirin. • Telefonunuza VPN proqramı yükləyin. Telefonunuza güvənilir bir VPN (Virtual Private Network) proqramı yükləyin vÝ onu internetdə gizli vÝ təhlükəsiz olaraq girmək üçün istifadə edin. VPN proqramı telefonunuzun internet trafikini şifrəlәyir vә onu xakkerlәrdәn qoruyur. VPN proqramı sizin real IP ünvanınızı gizlәdir vә sizin internet fәaliyyәtinizi izlәmәk çәtin olur. VPN proqramınızı rәsmi mağazalardan yüklәyin vә onun parametrlәrini tәnzimlәyin. • Sosial mühәndislik hücumlarından qorunun. Sosial mühәndislik hücumları, xakkerlәrin sizin mәlumatlarınızı almaq üçün sizin inamınızı, qorxularınızı, maraqlarınızı vә ya digәr psixoloji faktorları istifadә etmәk prosesidir. Mәsәlәn, xakker sizin adınıza göndЁrilmiş bir e-poçt ala bilЁrsiniz ki, orada sizdЁn şifrЁnizi dЁyişdirmЁniz, bir linkЁ klik etmЁniz, bir faylı açmağınız vЁ ya vЁ ya digЁr bir ƏmЁliyyat etmЁniz xahiş olunur. Bu halda, siz bu e-poçta inanaraq xakkerlЁrЁ mЁlumatlarınızı vЁ ya telefonunuzun nƏzarƏtini verƏ bilЁrsiniz. Bu riski azaltmaq üçün sosial mühЁndislik hücumlarından qorunun. Tanımadığınız vЁ ya şübhƏli e-poçtları açmayın, linklЁrЁ klik etmЁyin, faylları yüklЁmЁyin vÝ ya cavab vermЁyin. Telefonunuzda gЁlәn zәnglәrƏ, mesajlara vÝ ya digәr bildirişlәrә diqqәtlә yanaşın. Sizin mәlumatlarınızı istәyәn vә ya tәzyiq edәn kәslәrә inanmayın vә onlarla Əlaqәni kәsіn. • Malvertayzinq hücumlarından qorunun. Malvertayzinq hücumları, xakkerlәrin sizin telefonunuza ziyankar proqram yüklәmәk üçün reklam bannerlәri, pop-up pəncərələri, video reklamları və ya digər reklam vasitələri istifadə etmək prosesidir. Məsələn, xakker sizin maraqlandığınız bir reklama klik etdikdə, telefonunuza bir virus yükləyir və onu xakkerləyir. Bu halda, sizin telefonunuzun performansı azalır, batareya sürəti artır, internet trafiki artır və ya telefonunuz tamamilə işləməz hal ala bilir. Bu riski azaltmaq üçün malvertayzinq hücumlarından qorunun. Reklamlara klik etmeyin, reklam bloklayıcı proqramlar istifadə edin, şübhəli saytlardan uzaq durun və telefonunuzu antivirus proqramı ilə müntəzəm olaraq skan etdirin. • Smişinq hücumlarından qorunun. Smişinq hücumları, xakkerlәrin sizin telefonunuza SMS vasitәsilә ziyankar linklәr, fayllar vә ya mәlumatlar göndәrmәk prosesidir. Məsələn, xakker sizin adınıza göndərilmiş bir SMS ala bilirsiniz ki, orada sizdən bir linkə klik etmək, bir faylı açmaq, bir kodu daxil etmək və ya digər bir ƏmƏliyyat etmƏk xahiş olunur. Bu halda, siz bu SMS-Ə inanaraq xakkerlƏrƏ mƏlumatlarınızı vƏ ya telefonunuzun nƏzarƏtini verƏ bilƏrsiniz. Bu riski azaltmaq üçün smişinq hücumlarından qorunun. Tanımadığınız vƏ ya şübhƏli SMS-lƏri açmayın, linklƏrƏ klik etmƏyin, faylları yüklƏmƏyin vƏ ya cavab vermƏyin. Telefonunuzda gƏlƏn zƏnglƏrƏ, mesajlara vƏ ya digƏr bildirişlƏrƏ diqqƏtlƏ yanaşın. Sizin mƏlumatlarınızı isteyen vƏ ya tazyiq edЁn kЁslЁrЁ inanmayın vЁ onlarla ƏlaqЁni kЁsіn. • Bluetooth vasitЁsilЁ daxil olmaqdan qorunun. Bluetooth, telefonunuzun başqa cihazlarla bağlantı qurmaq üçün istifadә etdiyi bir texnologiyadır. Bluetooth, sizin telefonunuzu xakker proqramlarına açıq edә bilir. Mәsәlәn, xakker sizin telefonunuzun Bluetooth-unu aşkarlayaraq ona daxil ola bilir vә onu ziyankar fәaliyyәtlәrdә istifadә edә bilir. Bu halda, sizin telefonunuzun mәlumatları oğurlana bilir, telefonunuzun işlәmәsi pozula bilir vә ya telefonunuz tamamilә bloklaşa bilir. Bu riski azaltmaq üçün Bluetooth vasitәsilә daxil olmaqdan qorunun. Telefonunuzun Bluetooth-unu lazım olmadıqda söndürün, görünməz rejimdə saxlayın, tanımadığınız cihazlarla bağlantı qurmayın vә ya şifrәli bağlantı istifadә edin. • Wi-Fi arasında adam-orta hücumlarından qorunun. Wi-Fi, telefonunuzun internetə bağlanmaq üçün istifadə etdiyi bir texnologiyadır. Wi-Fi, sizin telefonunuzu xakker proqramlarına açıq edə bilir. Məsələn, xakker sizin istifadə etdiyiniz Wi-Fi şəbəkəsinə daxil ola bilir və sizin internet trafikinizi izləyə bilir. Bu halda, sizin məlumatlarınız xakker tərəfindən görülə bilir, şifrələnə bilir, dəyişdirilə bilir və ya oğurlana bilir. Bu riski azaltmaq üçün Wi-Fi arasında adam-orta hücumlarından qorunun. Güvənilir Wi-Fi şəbəkələri ilə bağlanın, açıq Wi-Fi şəbəkələrindən uzaq durun, VPN proqramı istifadə edin vë ya şifrëli bağlantı istifadë edin.Tutaq ki, telefonunuz xakkerlendi. İndi növbƏti addımlar nƏ


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Riva Motwani
  Riva Motwani
 • Андрй Федорчук
  Андрй Федорчук
 • Andrew Ferk
  Andrew Ferk
 • Андрій
  Андрій
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page